Fenomén zpřístupněných hradů a zámků

Ing. arch. Milena Hauserová, CSc. na konferenci

Projev Ing. arch. Mileny Hauserové, CSc. z ÚPP FA ČVUT

Projev byl přednesen dne 24. dubna 2015 ve Starém Purkrabství na Vyšehradě u příležitosti konference Hodnoty hradů a zámků České republiky

Vážené dámy, vážení pánové,

otevřít téma zpřístupněných hradů a zámků před zasvěceným auditoriem může být úkolem snadným i nesnadným.

Snadným potud, pokud se budeme chtít vzájemně znovu ujistit o oprávněnosti názoru, že máme na mysli mimořádně hodnotný soubor památkových objektů... Že máme na mysli unikátnost tohoto souboru, za kterou vděčí jak své vlastní kulturní hodnotě tak i důsledkům svého dramatické osudu v průběhu minulého století. Nemáme snad jiný druh památek, který by byl s takovou razancí vykořeněn ze svého přirozeného užívání a de facto převeden na dráhu muzejního exponátu. Budeme hovořit o souboru památek, který v důsledku souhry historických okolností nemá v míře autenticity v celém evropském prostoru obdobu. Věřím, že v těchto bodech snadno dospějeme názorové shody.

Méně souznění ovšem může nastat v okamžiku, kdy začneme reálně uvažovat, jak s tímto unikátním dědictvím zacházet. Jistěže tak, jak přísluší této nejvýraznější součásti našeho kulturního dědictví... Co to ale znamená?

Celý obsah přednášky Ing. arch. Mileny Hauserové CSc. ke stažení zde Fenomén zpřístupněných hradů a zámků