Mezinárodní dokumenty

Český národní komitét ICOMOS usiluje o dostupnost a přiblížení mezinárodních památkových úmluv a chart odborné i laické veřejnosti České republiky. Dodnes je s dílčími úpravami užíván překlad Benátské charty z francouzštiny, pořízený jejím spoluautorem Jakubem Pavlem.

V roce 2001 vydal ČNK s podporou tehdejšího Státního ústavu památkové péče český překlad dalších textů pod názvem Mezinárodní dokumenty ICOMOS o ochraně kulturního dědictví a měl revizí překladů i editorské pomoci významný podíl na rozšířené a ucelenější publikaci Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví vydané s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky Národním památkovým ústavem v roce 2007.

Uvedené dokumenty lze stáhnout kliknutím na náhled titulních stran.