Mezinárodní oslava 50. výročí založení ICOMOS

Mezinárodní oslava 50. výročí založení ICOMOS

K výše uvedenému 50. výročí (ICOMOS byl založen v roce 1965 ve Varšavě) uspořádal polský národní komitét ve spolupráci s Mezinárodním sekretariátem ICOMOS a s podporou polského ministerstva kultury velkou mezinárodní oslavu spojenou s odbornou konferencí a s následným sezením prezidentů národních komitétů ICOMOS evropského regionu.

Oslavy konané v hlavním sále obnoveného královského zámku ve Varšavě se zúčastnilo předsednictvo ICOMOS International, velký počet prezidentů evropských i mimoevropských národních komitétů, polský ministr kultury, generální konzervátor památek Polska a řada významných osobností polské kultury a památkové péče. Oslav se dále zúčastnilo 130 zahraničních hostů z celého světa a více než 100 předních odborníků památkové péče.

Na odborné konferenci s tématem Heritage in Transformation, která se konala v bývalých královských palácích Wilanów a Lazienky přednesl za českou sekci ICOMOS příspěvek doc. Štulc. Poukázal v něm na význam, který měl vědomý návrat k principům tzv. Benátské charty – základního dokumentu ICOMOS pro pozvednutí úrovně péče o vybrané architektonické památky u nás po roce 1989. Dle V. Ourody, dalšího českého účastníka konference, byl příspěvek přijat s velkým ohlasem a svým vyzněním v pozitivním směru ovlivnil průběh jednání konference. Příspěvky z konference vydá polský národní komitét ICOMOS v reprezentativním sborníku.

Následné sezení prezidentů evropského regionu, na němž J. Štulc a V. Ouroda zastupovali prezidenta českého komitétu V. Girsu, se zabývalo hlavně organizačními, finančními a procedurálními otázkami práce organizace.

doc. Josef Štulc, viceprezident ČNK ICOMOS

Mezinárodní den památek a sídel - Španělský sál Pražského hradu

Další informace o akci jsou dostupné na

http://www.icomos-poland.org/index.php/pl/archiwum-aktualnoci/282-komunikat-po-uroczystociach-i-galeria-zdj-22-24-czerwca-2015