Český národní komitét ICOMOS

Vítejte na oficiálních stránkách ČNK ICOMOS - Českého národního komitétu Mezinárodní rady památek a sídel. Mezinárodní rada památek a sídel (International Council on Monuments and Sites) je mezinárodní nevládní organizace sídlící v Paříži. Organizace se zabývá ochranou kulturního dědictví na celosvětové úrovni.