Otevřený dopis ČNK ICOMOS předsedovi vlády ČR ve věci stavebního zákona

Otevřený dopis ČNK ICOMOS předsedovi vlády ČR ve věci stavebního zákona

V Praze dne 14. dubna 2021.

Vážený pane předsedo vlády,

Český národní komitét ICOMOS s velkým znepokojením sleduje průběh projednávání nového stavebního zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Komplexní pozměňovací návrh poslance Vašeho vládního hnutí Martina Kolovratníka, podporovaný ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou, ve své podstatě likviduje i tu výrazně okleštěnou ochranu veřejných zájmů v oblasti péče o naše kulturní dědictví, kterou obsahoval vládní návrh zákona předložený parlamentu.

Číst dále: Otevřený dopis ČNK ICOMOS předsedovi...

Otevřený dopis ČNK ICOMOS primátorovi Hlavního města Praha Zdeňku Hřibovi ve věci ochrany historického centra Prahy

V Praze dne 11. května 2020.

ČNK ICOMOS oceňuje, že Rada Hlavního města Prahy deklarovala lepší přístup k památkám, než tomu bylo v minulém volebním období. S obavou však sleduje pokračující faktické ignorování většiny doporučení závěrů Společné reaktivní monitorovací mise Centra světového dědictví UNESCO a rady ICOMOS historického centra Prahy z 25.-29. března 2019 odpovědnými institucemi Hlavního města Prahy.

Read more: Otevřený dopis ČNK ICOMOS primátorovi...

O nás

Informace o činnosti ICOMOS

ICOMOS zajišťuje pro UNESCO vedle dalších agend zpracování komplexních odborných posudků statků navrhovaných členskými státy k zápisu na Seznam světového dědictví a to jak z hlediska jejich mimořádné universální kulturní hodnoty, tak co do jejich připravenosti k zápisu. Činností svých členů šíří a popularizuje ICOMOS principy péče o kulturní dědictví a v případě nutnosti organizuje či podílí se na veřejných kampaních za záchranu ohrožených památek. ICOMOS pečlivě sleduje a šíří proces vědeckého poznání i praxe péče o kulturní dědictví.

Informace o ICOMOS

ICOMOS - International Council on Monuments and Sites - Mezinárodní rada památek a sídel byla založena v roce 1965 ve Varšavě.

Její vznik vycházel ze závěrů o rok dříve, v roce 1964 v Benátkách konané mezinárodní konference památkových architektů, urbanistů, archeologů, historiků umění a restaurátorů. Z této konference vzešla tzv. Benátská charta o konzervaci památek, dodnes uznávaný a platný dokument kodifikující principy péče o památky a historická sídla tak, aby zůstaly uchovány jejich kulturní hodnoty.

V roce 1972, kdy byla dosažena Mezinárodní úmluva o ochraně světového kulturního dědictví, ustavilo UNESCO Mezinárodní radu památek a sídel (ICOMOS) svým hlavním poradcem v otázkách kulturního dědictví. V této funkci ICOMOS zajišťuje pro UNESCO především zpracování komplexních odborných posudků statků navrhovaných členskými státy k zápisu na Seznam světového dědictví jak z hlediska jejich mimořádné universální kulturní hodnoty, tak co do jejich připravenosti k zápisu (stav dochování, zakotvení v územních plánech, zpracování manažerského plánu, organizace turistické návštěvnosti, systém památkové péče a její odborná úroveň atd.).

Dále, na podkladě odborných misí, na místě zjišťuje a ověřuje skutečný stav v případě upozornění na ohrožení památek a míst zapsaných na Seznam světového dědictví. Poskytuje pro UNESCO informace o nejnovějších trendech ve vědeckém výzkumu a ve vývoji konzervační filosofie a plní další jejich požadavky v odborném poradenství.

ICOMOS má v současnosti již více než 120 národních komitétů sdružujících cca 10 tisíc renomovaných odborníků ze všech částí světa. Pro potřeby specializovaného bádání a kvality svého poradenství si vytvořil 24 odborně zaměřených Mezinárodních vědeckých komitétů. Na národní a mezinárodní úrovni provádí ICOMOS výzkum památek, sídel a krajiny a vydává k jejich ochraně a péči odborné posudky.

Přednáškovou a pedagogickou činností svých členů šíří a popularizuje péči o kulturní dědictví a v případě nutnosti organizuje či podílí se na veřejných kampaních za záchranu ohrožených památek. ICOMOS pečlivě sleduje proces vědeckého poznání i praxe péče o kulturní dědictví. Své poznatky promítá do postupně vydávaných mezinárodních chart, doporučení, memorand a dalších dokumentů, tvořících základ vědecky podložené konzervační filosofie, metodiky a etiky.

 

Poslání ČNK ICOMOS

ICOMOS zajišťuje pro UNESCO vedle dalších agend zpracování komplexních odborných posudků statků navrhovaných členskými státy k zápisu na Seznam světového dědictví a to jak z hlediska jejich mimořádné universální kulturní hodnoty, tak co do jejich připravenosti k zápisu. Činností svých členů šíří a popularizuje ICOMOS principy péče o kulturní dědictví a v případě nutnosti organizuje či podílí se na veřejných kampaních za záchranu ohrožených památek. ICOMOS pečlivě sleduje a šíří proces vědeckého poznání i praxe péče o kulturní dědictví. 

 

Informace o ICOMOS

ICOMOS - International Council on Monuments and Sites - Mezinárodní rada památek a sídel byla založena v roce 1965 ve Varšavě.

Její vznik vycházel ze závěrů o rok dříve, v roce 1964 v Benátkách konané mezinárodní konference památkových architektů, urbanistů, archeologů, historiků umění a restaurátorů. Z této konference vzešla tzv. Benátská charta o konzervaci památek, dodnes uznávaný a platný dokument kodifikující principy péče o památky a historická sídla tak, aby zůstaly uchovány jejich kulturní hodnoty.

V roce 1972 kdy byla dosažena Mezinárodní úmluva o ochraně světového kulturního dědictví ustavilo UNESCO ICOMOS svým hlavním poradcem v otázkách kulturního dědictví. V této funkci ICOMOS zajišťuje pro UNESCO především zpracování komplexních odborných posudků statků navrhovaných členskými státy k zápisu na Seznam světového dědictví jak z hlediska jejich mimořádné universální kulturní hodnoty, tak co do jejich připravenosti k zápisu (stav dochování, zakotvení v územních plánech, zpracování manažerského plánu, organizace turistické návštěvnosti, systém památkové péče a její odborná úroveň atd.).

Read more: Informace o ICOMOS

Odkazy na instituce a neziskové organizace

Zahraniční odkazy

Mezinárodní rada památek a sídel ICOMOS - www.icomos.org 

Institucionální odkazy (abecedně)

Akademie věd České republiky - www.cas.cz

České vysoké učení technické v Praze - www.cvut.cz

Ministerstvo kultury - www.mkcr.cz

Národní památkový ústav - www.npu.cz

Národní technické muzeum - www.ntm.cz

Univerzita Karlova - www.cuni.cz

Vysoké učení technické v Brně - www.vutbr.cz

Číst dále > Odkazy na instituce a neziskové...

Mapa webu

Na stránce se pracuje. V průběhu měsíce bude doplněna mapa webu ČNK ICOMOS.

Děkujeme za pochopení.