Z historie ČNK ICOMOS

Český národní komitét (dále ČNK) ICOMOS vznikl již v roce 1965. Do roku 2002 měl povahu co do počtu uzavřeného speciálního útvaru tehdejšího Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody.

V prvních letech v něm působil především doc. Jakub Pavel, historik umění a památkové péče, spoluautor Benátské charty a tehdejší ředitel SÚPPOP Vladimír Novotný, zvolený i do mezinárodního exekutivního komitétu ICOMOS.

Read more: Z historie ČNK ICOMOS

Subcategories