Dopis presidenta ČNK ICOMOS Václavu Klausovi (z roku 2002)

Dopis Václavu Klausovi

Vážený pane předsedo,

především se Vám musím představit. Jsem v čele Českého národního komitétu Mezinárodní rady stavebních památek a sídel – ICOMOS. Tato světová organizace v rámci UNESCO shromažduje odborníky v oboru poznávání a zachování stavebních památek z celého světa. Po celý život se soustřeďuji na poznání Prahy a na vytvoření optimálních podmínek její kulturní budoucnosti jakožto nejkrásnějšího města na světě.

Byl jsem jedním ze zpracovatelů návrhu na zápis Prahy do seznamu světových památek. Dostalo se mi mimořádně vzácného uznání - čestného občanství Prahy. S hlubokým smutkem a vnitřním zoufalstvím jsem četl Váš článek v Architektu „Mrakodrapy na Pankráci: a proč ne?“.

Číst dále > Dopis presidenta ČNK ICOMOS Václavu...

Urbanistické plánování a architektonické realizace

Plánování a realizace

Vážený pane primátore,

dovoluji se na Vás obrátit s naléhavým upozorněním na velmi vážnou a nebezpečnou situaci Prahy na poli urbanistického plánování i nových architektonických realizací. Před určitou dobou jste mne vyzval jakožto člena jedné z Vašich památkových komisí k vyjádření k současné situaci v Praze z uvedených hledisek. Dovolil jsem si úvodem zdůraznit, že Praha jako nesporně nejkrásnější město světa vyžaduje právě v oblasti
urbanismu zcela specifický režim. Hlavním jeho principem musí být jasná představa o celkovém dalším urbanistickém i architektonickém vývoji města, aby nejvyšší kvality pražské byly nejen plně respektovány, ale také zhodnoceny a oživeny.

Read more: Urbanistické plánování a...

Kulturní ráz a transformace

Kulturní ráz a transformace

Byl jsem po celý život kulturním optimistou. Umožňovalo to překonávat různá úskalí minulosti. V současné době se začínám bát. Nebezpečí nehrozí všude se stejnou intenzitou, mnohde se jeví být vše relativně v pořádku, což vytváří klamné sebeuspokojení. Vyjdu přirozeně z Prahy, města nejkrásnějšího a nejlíbeznějšího, jež je ohrožováno stále sílícími antikulturními tlaky. Umožňuje je relativně slabý památkový zákon bez prováděcího nařízení, jednostranné zrušení tzv. Horákovy vyhlášky, bez požadované adekvátní náhrady, nedostatek územního plánu historického jádra a navíc ještě nejistota v rozhodování a ideová zmatenost některých památkářů.

Read more: Kulturní ráz a transformace

Členská základna

Český národní komitét ICOMOS má v současnosti 62 řádných členů a 4 čestné členy - doc. JUDr. PhDr. Dobroslava Líbala, Ing. arch. Aleše Vošahlíka, prof. Ing. arch. Karla Kibice, DrSc. a Ing. Aleše Krejčů). Členové volí presidenta, vicepresidenty, generálního sekretáře, pokladníka a výkonný výbor.

Vedení ČNK ICOMOS 2019:

President: prof. Ing. arch. akad arch. Václav Girsa

Vícepresident: doc. PhDr. Josef Štulc

Read more: Členská základna

Subcategories