Stanovisko ČNK ICOMOS k zajištění zříceniny hradu Týřova

Zřícenina hradu Týřov, 2010

Úplné znění stanoviska ČNK ICOMOS

Z vnějšího podnětu se Pracovní skupina pro hrady, zámky, tvrze a zříceniny ČNK ICOMOS zaměřila na odborné posouzení prací realizovaných k zajištění donjonu královského hradu Týřova. Stanovisko vzniklo dále na základě prohlídky in situ a studia relevantní historické dokumentace členů pracovní skupiny. K uvedené realizaci, která probíhala ...

Stanovisko ČNK ICOMOS k zajištění zříceniny hradu Týřova

Stav věže v roce 2010

Stav věže v roce 2017

Stav věže v roce 2017

Stav věže v roce 2017

 

Stav věže v roce 2017

Stav věže v roce 2017