Sedmý ročník Ceny Břetislava Štorma - vyhlášení výsledků

Dne 25. 6. 2015 proběhlo v usedlosti Kotlářka v Praze 6 slavnostní vyhlášení výsledků sedmého ročníku studentské soutěže o Cenu Břetislava Štorma. Soutěž pořádá tradičně Ústav památkové péče FA ČVUT, GIRSA AT s.r.o., Tomáš Bistřický a Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci se sponzory.

Porota, která zasedala 17. června 2015 a jejímž předsedou byl tentokráte Ing. arch. Karel Kuča, posuzovala 21 projektů z atelierů GIRSA a GREGOR, nominovaných do soutěže ze zimního i letního semestru akademického roku 2014 /2015. Do užšího výběru postoupilo 6 projektů studentů Tomáše Tomsy, Michaely Horákové, Michala Profanta, Barbory Cahové, Dominika Lalinského a Martina Stočese.

  

Nominované práce byly vystaveny v usedlosti Kotlářka.

Cenu Břetislava Štorma a finanční odměnu ve výši 15.000,-  obdržel Martin Stočes za návrh rehabilitace areálu bývalého kapucínského kláštera v Zákupech, 2. cenu  a finanční odměnu 10.000,- obdržel Tomáš Tomsa za návrh Camphillu Loukov a 3. cenu s finanční odměnou 5.000,- obdržel Dominik Lalinský za návrh vstupní části areálu Hornický skanzen Mayrau. Čestné uznání obdržela Barbora Cahová za návrh konverze bývalé pekárny v Holešovicích.

Plaketa, kterou získává laureát Ceny Břetislava Štorma, je dílem a tradičním sponzorským darem restaurátora Ivana Housky.

Po vyhlášení výsledků vystoupila v kulturním programu hudební skupina UKULELE BAND a v závěru program obohatila ukázkami bretaňských tanců taneční skupina ROND.

V. Girsa

30. 8. 2015