Cena Ministerstva kultury České republiky za památkovou péči

Pavel Jerie

U příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel udělil letos ministr kultury PhDr. Lubomír Zaorálek prestižní cenu za celoživotní službu ochraně památek významnému českému památkáři Pavlu Jeriemu.

Cenu předal v zastoupení ministra kultury ředitel Odboru památkové péče MK Mgr. Jiří  Vajčner, Ph.D. u příležitosti vyhlášení výsledků Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón za rok 2020. Předání proběhlo dne 22. června 2021 na slavnostním setkání v Národním muzeu, pořádaném Ministerstvem kultury, Ministerstvem pro místní rozvoj, Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Českým národním komitétem ICOMOS.

Pavlovi Jeriemu, kolegovi a dlouholetému členu Českého národního komitétu upřímně blahopřejeme !!!

Václav Girsa, 27. 6. 2021