Informace o ICOMOS

ICOMOS - International Council on Monuments and Sites - Mezinárodní rada památek a sídel byla založena v roce 1965 ve Varšavě.

Její vznik vycházel ze závěrů o rok dříve, v roce 1964 v Benátkách konané mezinárodní konference památkových architektů, urbanistů, archeologů, historiků umění a restaurátorů. Z této konference vzešla tzv. Benátská charta o konzervaci památek, dodnes uznávaný a platný dokument kodifikující principy péče o památky a historická sídla tak, aby zůstaly uchovány jejich kulturní hodnoty.

V roce 1972 kdy byla dosažena Mezinárodní úmluva o ochraně světového kulturního dědictví ustavilo UNESCO ICOMOS svým hlavním poradcem v otázkách kulturního dědictví. V této funkci ICOMOS zajišťuje pro UNESCO především zpracování komplexních odborných posudků statků navrhovaných členskými státy k zápisu na Seznam světového dědictví jak z hlediska jejich mimořádné universální kulturní hodnoty, tak co do jejich připravenosti k zápisu (stav dochování, zakotvení v územních plánech, zpracování manažerského plánu, organizace turistické návštěvnosti, systém památkové péče a její odborná úroveň atd.).

Read more: Informace o ICOMOS

Odkazy na instituce a neziskové organizace

Zahraniční odkazy

Mezinárodní rada památek a sídel ICOMOS - www.icomos.org 

Institucionální odkazy (abecedně)

Akademie věd České republiky - www.cas.cz

České vysoké učení technické v Praze - www.cvut.cz

Ministerstvo kultury - www.mkcr.cz

Národní památkový ústav - www.npu.cz

Národní technické muzeum - www.ntm.cz

Univerzita Karlova - www.cuni.cz

Vysoké učení technické v Brně - www.vutbr.cz

Číst dále > Odkazy na instituce a neziskové...

Mapa webu

Na stránce se pracuje. V průběhu měsíce bude doplněna mapa webu ČNK ICOMOS.

Děkujeme za pochopení.