Informace o činnosti

ICOMOS International informuje o tom, že:

•    Tématem roku 2016 je Sportovní dědictví .
•    Téma si klade za cíl posílit povědomí o významu kulturního dědictví napříč světovou komunitou.
•    I ČNK ICOMOS bude na webu ICOMOS.cz zveřejňovat akce, které budete k tématu pořádat.
•    Vybrané akce mohou získat záštitu presidenta ČNK.
•    Téma lze využít i pro organizování akcí ke dni 18. 4. 2016 tj. k Mezinárodnímu dni památek a sídel.
•    Národní komitéty budou o plánovaných aktivitách informovat mezinárodní sekretariát ICOMOS.

Organizujeme

Na stránce se pracuje. V průběhu měsíce bude doplněn seznam konferencí a seminářů pořádaných nebo spolupořádaných ČNK ICOMOS.

Děkujeme za pochopení.

Mezinárodní dokumenty

Český národní komitét ICOMOS usiluje o dostupnost a přiblížení mezinárodních památkových úmluv a chart odborné i laické veřejnosti České republiky. Dodnes je s dílčími úpravami užíván překlad Benátské charty z francouzštiny, pořízený jejím spoluautorem Jakubem Pavlem.

V roce 2001 vydal ČNK s podporou tehdejšího Státního ústavu památkové péče český překlad dalších textů pod názvem Mezinárodní dokumenty ICOMOS o ochraně kulturního dědictví a měl revizí překladů i editorské pomoci významný podíl na rozšířené a ucelenější publikaci Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví vydané s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky Národním památkovým ústavem v roce 2007.

Uvedené dokumenty lze stáhnout kliknutím na náhled titulních stran.

Read more: Mezinárodní dokumenty

Subcategories