Neskrývat informace o věcech veřejných – otáčko v Českém Krumlově ve světle nahlédnutí do jednání ministerské komise

Shrnutí jednání Komise ministra kultury

V posledních týdnech se na mě opakovaně obracejí nejen členové ČNK ICOMOS, odborníci památkové péče a spřízněných profesí, ale i zájemci z řad našich laických občanů. Obracejí se s dotazy tohoto typu: Jak je možné, že České Budějovice, Jihočeské divadlo s podporou MK ČR a NPÚ - před zraky veřejnosti plánují akci, která je evidentně v rozporu se zásadami památkové péče, závazky České republiky, zájmy naší země jako kulturní společnosti?

 

Odpověď není jednoduchá.


Pro přiblížení či trochu lepší pochopení kauzy jsem se rozhodl zveřejnit alespoň moje osobní reflexe, tedy Stručné shrnutí diskusních příspěvků a reakcí Václava Girsy (představitele ČNK ICOMOS v roli pozorovatele při jednání Komise ministra kultury pro řešení problematiky otáčivého hlediště a revitalizace zámeckých zahrad v Českém Krumlově), uplatněných na jednání výše uvedené komise dne 21. dubna 2015.

 

Václav Girsa, 27. května 2015.

 

 Stručné shrnutí diskusních příspěvků a reakcí Václav Girsy z jednání Komise ministra kultury