Český národní komitét ICOMOS volil své nové vedení

4. plenární zasedání ČNK ICOMOS

Volby do Exekutivního komitétu 2017

Dne 22. listopadu 2017 se v Praze konalo 4. plenární zasedání ČNK ICOMOS. Hlavním tématem zasedání byla - po uplynutí tříletého období - volba nového vedení a exekutivního výboru ČNK ICOMOS.

Prezidentem byl opět zvolen prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, stejně tak jako viceprezidenty se stali opět Doc. PhDr. Josef Štulc a Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. Do funkce generální sekretářky a pokladní byla znovu zvolena Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D.

Nově zvolený exekutivní výbor bude pracovat v tomto složení: ing. arch. Olga Bašeová, Tomáš Bistřický, ing. Martin Čerňanský, Ph.D., ing. arch. Tomáš Drdácký, PhDr. Benjamin Fragner, prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, Miloslav Hanzl, Pavel Jerie, ing. arch. Karel Kuča, ing. Dagmar Michoinová, Ph.D., ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. a doc. PhDr. Josef Štulc.

Na plenárním zasedání byla poctěna Ing. arch. Olga Bašeová čestným členstvím ČNK ICOMOS za celoživotní zásluhy o obor památkové péče a mimořádný přínos pro ochranu a popularizaci zahradního a krajinářského dědictví.

28. 11. 2017