Významné kauzy

ČNK ICOMOS navazuje na příklad svého zesnulého presidenta Dobroslava Líbala a vstupuje formou písemných memorand a upozornění a v krajních případech i medializací do všech jemu včas známých případů ohrožení hodnot významných památek, historických sídel či kulturní krajiny, především těch, které jsou zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO.

V posledních letech a v současnosti jde například o následující kauzy (abecedně):

Český Krumlov - problém otáčivého hlediště před letohrádkem Bellarie v zámecké zahradě

ČNK ICOMOS naprosto nebrání pokračování zdejší kulturně významné a velmi populární tradici divadla v přírodě. Současnou podobu divadelní scény s monstrózním hledištěm však považuje za naprosto neslučitelnou s mimořádnou hodnotou zahrady. Ztotožňuje se s požadavkem přemístění točny do bývalé zásobní zahrady v ose zámecké zahrady, případně na jiné místo v jejím sousedství.

Read more: Významné kauzy

Informace o památkách UNESCO

Na stránce se pracuje. V průběhu měsíce bude doplněn text se základními informacemi o památkách UNESCO.

Děkujeme za pochopení.

Památky UNESCO

Karlův most, Malá Strana a Pražský hrad

Česká republika je na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO zastoupena celkem dvanácti položkami, a to zatím výhradně z oblasti kulturního dědictví. Je to více, než by v porovnání s jinými státy odpovídalo jejich rozloze a počtu obyvatel.

Statky světového dědictví na území České republiky byly Výborem světového dědictví zapsány postupně mezi lety 1992 až 2003. Právě na úspěchu českých nominací měl významný podíl Český národní komitét (ČNK) ICOMOS, a to především svým kvalitně zpracovaným výběrem lokalit pro tzv. indikativní (předběžný) seznam k zápisu na Seznam světového dědictví. Tento první výběr byl dílem presidenta ČNK uměleckého historika Dobroslava Líbala, který v něm zúročil své mimořádné znalosti památkového fondu České republiky. Výběr pro indikativní seznam vznikal ještě v době ČSFR, proto rovněž stojí za některými úspěšnými zápisy Slovenské republiky.

Read more: Památky UNESCO

Subcategories