Odešel doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík, CSc

Se zármutkem oznamujeme že 2. června 2020 odešel významný český pedagog, památkář a umělecký historik, dlouholetý člen Českého národního komitétu ICOMOS, pan doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík, CSc. Pan docent patřil mezi významné osobnosti oboru a zasloužil se naše památky.

V letech 2003 – 2004 byl ředitelem Národního památkového ústavu.  Od 80. let působil jako pedagog v Akademii výtvarných umění v Praze, kde v letech 2010 -2014 zastával funkci rektora. Po odchodu prof. Tomáše Durdíka v roce 2012 zastával funkci předsedy Vědecké rady generální ředitelky NPÚ.

Vedle významné tvůrčí vědecké práce a mimořádně úspěšné činnosti pedagoga v čele naší nejvýznamnější vysoké školy výtvarných umění, je třeba zdůraznit jeho velký přínos pro ochranu památek. Docent Jiří Tomáš Kotalík ve vzácné vyváženosti spojoval svůj hluboký vztah k umění minulosti se svojí jedinečnou orientací v tvorbě přítomnosti. Tím napomáhal rozvoji památkové péče, současného umění i obohacování kultury a kvality prostředí, ve kterém žijeme.

Čest jeho památce.

Doc. PhDr. Josef Štulc

prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa

V Praze dne 7. července 2020