Aktuálně k problematice záchrany hradní architektury

Konference o přístupu k hradní architektuře

Mezinárodní konference o přístupu k hradní architektuře v Bratislavě

Ve dnech 13. – 14. února 2018 se v Bratislavě v rámci „2018 Evropský rok kulturního dědictví“ uskutečnila mezinárodní konference „Oživovanie hradov“ s výstavou, pořádaná Ministerstvem kultury Slovenské republiky s partnerskou podporou Združenie Zachráňme hrady a Archeologického ústavu SAV Nitra.

Konference byla zaměřena na téma: Výzkum, metodika a projektování obnovy hradní architektury; nejlepší příklady řešení častých problémů při údržbě a obnově zřícenin hradů; využívání hradů v současnosti a jejich potenciál do budoucnosti.

Ve velmi bohatém programu dvoudenní akce vystoupilo přes třicet účastníků, odborníků ze Slovenské republiky, České republiky, Maďarska, Německa a Polska. Konferenci zahájil generální ředitel sekce kulturního dědictví MK Slovenské republiky PhDr. Radoslav Ragač, Ph.D., ředitelka odboru ochrany památkového fondu MK Slovenské republiky ing. arch. Zuzana Ondrejková, Ph.D. a generální ředitelka Památkového úřadu Slovenské republiky PhDr. Katarina Kosová.

Podstatná část konference byla věnována záchraně torzální architektury na Slovensku a účasti občanských iniciativ na záchraně slovenských hradů pod metodickým vedením pracovníků Památkového úřadu Slovenské republiky. Aktivita dobrovolnických skupin získala v posledních 6 letech silnou finanční podporu z dotačního systému Ministerstva kultury Slovenské republiky – Obnovme si svoj dom a na základě dohody a národního projektu s Ministerstvem práce sociálních věcí a rodiny „Zapojenie nezaměstnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“.

Skutečně velmi pozoruhodné výsledky této činnosti prezentovali zástupci dobrovolnických sdružení, završených organizací Združenie Zachráňme hrady. Tato organizace, která oslavuje již 15. let své existence spojuje v současnosti 28. občanských dobrovolnických sdružení, které se podílejí na systematické záchraně souboru zřícenin slovenských hradů a sakrálních staveb.

Výsledky záchranné činnosti, při které je kromě početných skupin odborně řízených dobrovolníků zapojena i skupina nezaměstnaných občanů, snesou velmi přísná kritéria hodnocení s respektováním zásad metodiky péče o tento segment kulturního dědictví. Každé sdružení stojí na dobrovolné aktivitě svého vedení a členů, pro které je záchrana památky zálibou, životním stylem či posláním. Takováto motivace je příkladem občanské aktivity, která se velmi příznivě promítá jak do kvality konzervačních prací, tak do společenského života dotčených lokalit. Z velmi pozitivních, odborně plně akceptovatelných výsledků akcí, kde je profesionální archeologický dohled samozřejmostí, je zřejmé, že je pro aktéry prvořadá kvalita záchrany autentických památek a nikoliv objemy proinvestovaných finančních prostředků a maximální objemy prací  realizovaných za nejkratší čas bez ohledu na podmínky a technologické limity.

V protikladu s tímto velmi pozitivním, následováníhodným trendem záchrany torzální architektury na Slovensku se jevily koncepčně problematické rekonstrukční aktivity, prezentované v příspěvcích přednášejících z Polské i Maďarské republiky.

Na konferenci vystoupili s odbornými příspěvky za Českou republiku v zastoupení NPÚ a vědeckého komitétu pro hrady a zámky ČNK ICOMOS doc. PhDr. Josef Štulc s tématem České hrady a zámky jako specifický typ kulturních zařízení a Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D., která seznámila účastníky konference s úspěšnou netradiční prezentací hodnot stavebních památek formou komentovaných technologických prohlídek v rámci projektu (Ne)tušené souvislosti. Prof. Václav Girsa, předseda vědeckého komitétu ČNK ICOMOS vystoupil s příspěvkem, ve kterém shrnul v deseti zásadních bodech hlavní metodické zásady pro péči o hrady a zámky.

Perfektně organizovaná konference významně obohatila odbornou diskuzi k metodice záchrany torzální architektury v rámci širšího evropského prostoru. Nám tato akce poskytla nejen nové poznání o aktuální situaci v péči o kulturní dědictví ve střední Evropě, ale stala se důležitou informací - podnětem o nových formách zapojení veřejnosti do záchrany ohrožených památek. Dojmy z úctyhodných výsledků záchranných aktivit celé řady krásných slovenských hradů našich kolegů nás bezesporu nejen obohatily, ale i silně inspirovaly.

V Praze 3. března 2018

Prof. Václav Girsa

prezident ČNK ICOMOS