Pracovní skupina ČNK ICOMOS - Hrady a zámky, tvrze a zříceniny

Úvodní informace k založení pracovní skupiny

Úvodní informace k založení pracovní skupiny ČNK ICOMOS pro Hrady a zámky, tvrze a zříceniny ČR

V českých zemích (v Čechách na Moravě a Slezsku) se díky minimálním materiálním ztrátám za druhé světové války zachovalo neobvykle velké množství hradů, zámků a tvrzí (cca 1600 zámků a 450 hradů a hradních zřícenin), z nichž jen necelých sedm procent bylo určeno ke kulturnímu využití a zpřístupnění.

Hrady, zámky, tvrze a jejich zříceniny tvoří významnou součást historického odkazu našich předků a ve spojení s historickými parky a zahradami, urbanistickými celky a krajinářskými koncepty, dotvářejí ...

Úvodní informace k založení pracovní skupiny