Zdroje financování

Na stránce se pracuje. V průběhu měsíce bude doplněn text informující o zdrojích financování ČNK ICOMOS.

Děkujeme za pochopení.

Členství v ČNK ICOMOS

Podmínky přijetí do ČNK ICOMOS upravují stanovy spolku. Pro přehlednost uvádíme zásadní body §4 stanov, který se týká přijetí členů Komitét je otevřený pro všechny fyzické a právnické osoby, které splňují podmínky členství dané těmito stanovami.

Komitét je otevřený pro všechny fyzické a právnické osoby, které splňují podmínky členství dané těmito stanovami.

 

A) Komitét je složen z členů

a. individuálních (fyzické osoby),

b. kolektivních (právnické osoby),

c. přidružených

d. čestných

B) Individuální kandidát je povinen písemně požádat o členství včetně demonstrace předpokládaných přínosů své odborné účasti v jedné či více oblastech cílů a aktivit ICOMOS.

F) Pro přijetí člena je nutné doporučení alespoň dvou individuálních členů Komitétu.

G) Pro individuální, kolektivní a přidružené členství je nutný souhlas nadpoloviční většiny řídícího výboru. Odmítnutý kandidát se může odvolat k plenárnímu zasedání.

 

Žádost o přijetí do ČNK ICOMOS lze zaslat mailem na adresu cnk[zavináč]icomos.cz nebo na adresu jednoho z doporučujících členů. Žádost bude projednána na nejbližším jednání exekutivního výboru ČNK, kam bude kandidát také pozván.

Podpora a financování ČNK ICOMOS

Podpora ČNK ICOMOS je vítána ze strany jednotlivců, institucí i podniků formou:

  • dobrovolné práce pro ČNK ICOMOS
  • daru nebo dotace na:

Transparentní účet číslo: 7458253001/5500

Majitel účtu:  Český národní komitét ICOMOS

Při převodu financí uveďte, že se jedná o dar.

Při úhradě členských příspěvků uvádějte číslo členské legitimace jako variabilní symbol.

Pro více informací, prosím, kontaktujte ČNK ICOMOS na tel: 724663644 

Děkujeme za Vaši pomoc a podporu.

Kontakt:

Český národní komitét ICOMOS

Rozdělovská 2002

Praha 6, 169 00

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo kontaktní formulář