Obnova památek 2018 - Opravy režného a neomítnutého zdiva

Masarykova kolej

18. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi

Ve dnech 20. - 21. 3. 2018 se bude konat v Praze 18. ročník konference Obnova památek s doprovodnou výstavou a exkurzemi pod záštitou a ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Fakultou architektury ČVUT v Praze a Českým národním komitétem ICOMOS. Pořadatelem je vzdělávací společnost STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, tématem pro letošní rok Opravy režného a neomítnutého zdiva.

Datum a místo konání:
20. - 21. 3. 2018 - úterý a středa

PŘEDNÁŠKY A VÝSTAVA 20. 3. 2018 - úterý - od 9 do cca 18 h -

Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 mapa

EXKURZE 21. 3. 2018 - středa - Praha

Pražský hrad, Národní muzeum, Vyšehrad - podrobnosti níže

Záštita a spolupráce:

Přípravný výbor konference:

Ing. arch. Naděžda Goryczková - Národní památkový ústav, generální ředitelka

Pavel Jerie - Národní památkový ústav

Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa - Fakulta architektury ČVUT, president ČNK ICOMOS

Doc. PhDr. Josef Štulc - Národní památkový ústav, vícepresident ČNK ICOMOS

Ing. Petr Dolejš - STUDIO AXIS, spol. s r.o., jednatel společnosti

PROGRAM PŘEDNÁŠEK 20. 3. 2018 - úterý - od 9 do cca 18 h
Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

Ing. Petr Dolejš - STUDIO AXIS

 • Zahájení

Ing.arch. Naděžda Goryczková - Národní památkový ústav, generální ředitelka

 • Úvodní vystoupení

Doc.PhDr. Josef Štulc - Národní památkový ústav, generální ředitelství a ČNK ICOMOS, vícepresident

 • Přístupy památkové péče ke zříceninám

Prof. Ing.arch. akad.arch. Václav Girsa - Fakulta architektury ČVUT v Praze, vedoucí Ústavu památkové péče a ČNK ICOMOS, president

 • Poznámky k opravám zdiva

Pavel Jerie - Národní památkový ústav, generální ředitelství

 • Příklady oprav torzální architektury

Arch. Miloslav Hanzl - autorizovaný architekt specializující se na opravu památek

 • Konzervace torzální architektury

Miloš Gavenda - restaurátor

 • Konzervace starého hradu Bauska v Lotyšsku

Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D. - Národní památkový ústav, vedoucí technologické laboratoře

 • Zdicí malty – průzkum, návrh, realizace

Ing. arch. Lukáš Hudák - architekt

 • Cihelné konstrukce pevnostních staveb se zaměřením na konec 18. století v Čechách

Ing. arch. Karel Kibic - Národní památkový ústav, vedoucí oddělení garantů národních kulturních památek

 • Obnova eskarpy vnitřního valu Malé pevnosti v Terezíně

Ing.arch. Petr Chotěbor, CSc. - Kancelář prezidenta republiky, Odbor památkové péče

 • Konzervace kvádrového zdiva katedrály sv. Víta

Ing. arch. Eva Volfová - Národní památkový ústav, Ing. Petr Volf - keramik

 • Ruční výroba cihel

PROGRAM EXKURZÍ 21. 3. 2018 - středa

 • Pražský hrad

Katedrála sv. Víta - vnější průčelí, bazilika sv. Jiří - jižní vnější průčelí, Starý palác - interiér románského podlaží, jižní palácový dvorek, příp. cihelné fasády Mockerových domů.

Průvodci Ing.arch. Petr Chotěbor a Mgr. Petr Měchura (Kancelář prezidenta republiky)

 

 • Národní muzeum

Suterén, nádvoří a vestavba do východního nádvoří s náhledem do spojovacího tunelu, vestibul, nově zpřístupňované sály přízemí a historický zasedací sál, Pantheon, výběr opravovaných výstavních sálů 1. a 2. patra.

Průvodce Pavel Jerie (Národní památkový ústav)

 

 • Vyšehrad

Táborská brána, Leopoldova brána, bastiony 34 a 35, kasematy, rotunda sv. Martina včetně interiéru, Cihelná brána, bastion 38, zdi akropole, suterén objektu č.p. 14 s pozůstatky románské baziliky sv. Vavřince a odkrytými základy starší předrománské sakrální stavby.

Průvodce Ing. arch. Karel Kibic (Národní památkový ústav)

 

INFORMACE O PROGRAMU, CENÍK A PŘIHLÁŠKA NA WEBU POŘADATELE:

https://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=726&record=25976

Pořadatel:

STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Tel.: 234 221 123 - 124

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.studioaxis.cz/